Editorial Boardrozwiń
Editor in Chief
Advisory Board

Jacek Żukowski PhD

The Royal Castle in Warsaw – Museum
Art Department
phone: +48 22 35 55 355
e-mail: jzukowski@zamek-krolewski.pl
ORCID: 0000-0002-3931-8695


Keywords: early modern royal iconography; early modern court theatre; history of costume; cryptoportrait; iconoclasm; the Polish Vasas art patronage.


Selected publications:
A. Żukowska, J. Żukowski eds., Opera and Beyond. The Early Modern Court Theatre, „The Castle Chronicles. Annals – New Series” 8 (74), 2022;
Świat polskich Wazów. Eseje, eds. J. Żukowski, Z. Hundert, Warszawa, Warszawa 2019;
Żądza chwały. Władysław IV Waza w ikonografii performatywnej, Warszawa 2018;
Sąd nad arianami w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, Kielce 2017;
Art of the Southern Netherlands, Gdańsk and the Polish-Lithuanian Commonwealth, eds. J. tylicki, J. Żukowski, A. Żukowska, Gdańsk 2017;
Ephemeral Architecture in the Service of Vladislaus IV Vasa, in: Ceremonial Entries in Early Modern Europe. The Iconography of Power, eds. J.R. Mulryne, M.I. Aliverti, A.M. Testaverde, London-New York 2015, pp. 189-219.