Editorial Boardrozwiń
Editor in Chief
Advisory Board

Paweł Derecki

Nicolaus Copernicus Academy
phone: +48 509 588 808
e-mail: p.derecki@akademiakopernikanska.gov.pl
ORCID: 0000-0002-6757-0302


Keywords: history of the British Isles in the Middle Ages and early modern times; places of power; medieval military history. Assistant Editor „Quaestiones Medii Aevi Novae”, member of Medieval Chronicle Society.


Selected publications:
[D]uo vermes duo dracones sunt (Historia Brittonum, c. 42). Kilka uwag o motywie walczących smoków, in: HORTUS MEDIAEVALIS. Studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Fałkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds. W. Długokęcki, T. Jasiński, M. Nagielski, A. Pleszczyński, A. Radzimiński, S. Rosik, P. Derecki, Wrocław 2022, pp. 81-91;
HORTUS MEDIAEVALIS. Studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Fałkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds. W. Długokęcki, T. Jasiński, M. Nagielski, A. Pleszczyński, A. Radzimiński, S. Rosik, P. Derecki, Wrocław 2022;
W. Fałkowski, Pierwsze stulecie Jagiellonów, ed. P. Derecki, Kraków 2017;
Jak badać źródła narracyjne? Kilka (nie)nowych propozycji metodologicznych, in: Narracja historia fikcja. Dawne Kultury w historiografii i literaturze, ed. Ł. Grützmacher, Warszawa 2009, pp. 263-264;
Superbus Tyrannus Vortigernus. Sketch to a Portrait of a 5th-Century Briton Ruler (Gildas, Bede, Nennius), „Quaestiones Medii Aevi Novae” 10, 2005, pp. 199-227;
Historia Brittonum „Nenniusza”? Kilka słów o niewielkim dziełku budzącym wielkie kontrowersje, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” 42, 2004, pp. 1-17.