Editorial Boardrozwiń
Editor in Chief
Advisory Board

Paweł Tyszka

The Royal Castle in Warsaw – Museum
Department of Scientific and Museum Projects
phone: +48 35 55 352
e-mail: ptyszka@zamek-krolewski.pl
ORCID: 0000-0002-2893-8741Keywords: Modern history, 16th-17th centuries; royal court; magnate court, court culture; art patronage of rulers and magnates; Polish magnate families.


Selected publications:
Władztwo Władysława Łokietka, eds. W. Fałkowski, P. Tyszka, Warszawa 2022;
Wazowie a literatura. Przekroje i zbliżenia, eds. R. Krzywy, P. Tyszka, Warszawa 2021;
Ludwika Maria Gonzaga (1611-1667). Między Paryżem a Warszawą, eds. A. Kalinowska, P. Tyszka, Warszawa 2019;
Maria Kazimiera Sobieska (1641-1716). W kręgu rodziny, polityki i kultury, eds. A. Kalinowska, P. Tyszka, Warszawa 2017;
P. Tyszka, Kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski oraz jego dzieło, ordynacja zamojska, in: Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Postacie i legendy. Działalność i pamięć. Majątki rodowe i ich znaczenie, eds. N. Kasparek, T. Zych, R. Pawłoszek, Olsztyn-Tarnobrzeg 2017, pp. 13-36;
P. Tyszka, W cieniu wielkiego kanclerza. Barbara z Tarnowskich Zamoyska, Warszawa 2015;
Europa Jagellonica 1386-1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów, eds. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, Warszawa 2015.