banner Kronika Zamkowa

„Kronika Zamkowa. Roczniki / The Castle Chronicles. Annals” 2020, nr 7 (73)

‘The Castle Chronicles. Annals’ is an academic journal affiliated with the Royal Castle in Warsaw and published by the ‘Arx Regia’ Publishing Centre. The content of the texts published in the chronicles focuses on the history and functioning of the court, the most important state authorities in the Polish-Lithuanian Commonwealth and Europe, the history of collections and collecting, and also the history of the Royal Castle in Warsaw and its collections.

Download PDF

strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 01. Barwicka-Mikula. Królowa Anna Habsburżanka (1592–1598) w zwierciadle swoich listów. Kilka uwag o znaczeniu jej korespondencji z matką, arcyksiężną Marią Bawarską.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.1
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 02. Bobicescu. Jeremi Mohyła – między Zygmuntem III a kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym Janem Zamoyskim (1591–1603). Uwagi wstępne.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.2
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 03. Pudlis. Kunstkamera „Gabinet sztuki królewicza Władysława Zygmunta Wazy” i jej antwerpskie konotacje.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.3
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 04. Hundert, Wisniewski. List z archiwum oławskiego Sobieskich z 1704 r. O audiencji na Zamku warszawskim i początkach panowania Stanisława Leszczyńskiego.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.4
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 05. Jakubowska. Nieznany obraz Johna Greenhila ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.5
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 06. Krolikiewicz. „Turquerie” i życie na dworze saskim. Wokół Johanna Samuela Mocka i jego czterech warszawskich scen rodzajowych.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.6
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 07. Bialic. Portrety Marcella Bacciarellego jako kronika strojów modnych Polaków w 2. połowie XVIII w..DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.7
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 08. Skowroński. Łazienki Królewskie 1791–1795. Kronika wydarzeń politycznych i dworskich.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.8
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 09. Sobolewska-Gola. Społeczeństwo dla Zamku – przegląd prac społecznych podjętych bezpośrednio przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.9
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 11. Mroczek. Wybrane fajki nowożytne pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.11
strzałka
Kronika Zamkowa 2020.10. Dmowska.Bacciarelli czy malarnia. Studium budowy technicznej