O czasopiśmie
Zasady etycznerozwiń
Procedura recenzyjna
Lista recenzentów
Umowa licencyjna

O czasopiśmie

banner kronika zamkowa„Kronika Zamkowa. Roczniki” jest pismem naukowym wydawanym przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, finansowanym z budżetu tej instytucji, istniejącym od 1983 r., początkowo jako kwartalnik, a następnie półrocznik.


Zapraszamy do składania studiów nie tylko na temat Zamku Królewskiego w Warszawie, jego kolekcji, dziejów i mieszkańców (także w XIX i XX w., w zakresie zniszczenia i odbudowy dawnej rezydencji królewskiej), ale również na temat dworu, szczególnie królewskiego, jako zjawiska historycznego i społecznego, na temat polskiej i europejskiej kultury dworskiej późnego średniowiecza i epoki nowożytnej.

Publikujemy rozprawy poświęcone strukturze i funkcjonowaniu dworu, zarówno w życiu codziennym, jak i w zrytualizowanych ramach odświętnego ceremoniału – ważnych wydarzeń politycznych i uroczystości religijnych.
Promujemy prace na temat oprawy przestrzennej właściwej dla działań dworu – a więc z zakresu architektury, wyposażenia rezydencji, zagadnień kolekcji i kolekcjonerstwa, wreszcie – o dworskich zamówieniach artystycznych, stanowiących niezbędne dopełnienie manifestacji władzy w jej sferze publicznej.


Pismo ma z założenia multidyscyplinarny charakter. Wśród dyscyplin naukowych przypisanych do „Kroniki Zamkowej. Roczników” są zarówno Nauki o sztuce, jak Historia i Nauki o kulturze i religii. Warszawski Zamek Królewski stanowił w latach 1611–1795 polityczne oraz cywilizacyjne centrum Rzeczypospolitej, dlatego publikujemy również opracowania dotyczące kultury politycznej, stosunków dyplomatycznych, relacji Zamku ze Starą Warszawą, teatru dworskiego, etykiety, kultury materialnej i mody. Czasopismo wydawane przez muzeum publikuje także studia z zakresu konserwacji dzieł sztuki, archeologii, muzeologii oraz muzealnictwa.


Nowy numer rocznika – zarówno w wersji tradycyjnej (pełnej, oryginalnej), jak i elektronicznej (tylko artykuły recenzowane) – ukazuje się we wrześniu każdego roku.

Redakcja nie pobiera od Autorów opłaty za opracowanie manuskryptu i/lub publikację materiałów w czasopiśmie.

Kolejne tomy „Kroniki Zamkowej. Roczników. Serii Nowej” począwszy od 1 (67)/2014 są zamieszczane w otwartym dostępie na witrynie internetowej czasopisma, na jego profilu na Academia.edu oraz w Central and Eastern European Online Library. „Kronika” jest indeksowana na liście ICI Journals Master List (2021).

Jest to czasopismo typu open access, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bez opłat dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów, lub wykorzystywać je do innych celów zgodnych z prawem, bez pytania o wcześniejszą zgodę wydawcy lub autora.


(CC BY-SA 4.0)

ISSN 0239-4898
e-ISSN 2956-4840


Copyright by Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum 2023