O czasopiśmie
Zasady etyczne
Proces recenzji
Zasady publikacji

O czasopiśmie

banner kronika zamkowa„Kronika Zamkowa. Roczniki” jest pismem naukowym wydawanym przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, finansowanym z budżetu tej instytucji, istniejącym od 1983 r., początkowo jako kwartalnik, a następnie półrocznik.


Zapraszamy do składania studiów nie tylko na temat Zamku Królewskiego w Warszawie, jego kolekcji, dziejów i mieszkańców (także w XIX i XX w., w zakresie zniszczenia i odbudowy dawnej rezydencji królewskiej), ale również na temat dworu, szczególnie królewskiego, jako zjawiska historycznego i społecznego, na temat polskiej i europejskiej kultury dworskiej późnego średniowiecza i epoki nowożytnej.

Publikujemy rozprawy poświęcone strukturze i funkcjonowaniu dworu, zarówno w życiu codziennym, jak i w zrytualizowanych ramach odświętnego ceremoniału – ważnych wydarzeń politycznych i uroczystości religijnych.
Promujemy prace na temat oprawy przestrzennej właściwej dla działań dworu – a więc z zakresu architektury, wyposażenia rezydencji, zagadnień kolekcji i kolekcjonerstwa, wreszcie – o dworskich zamówieniach artystycznych, stanowiących niezbędne dopełnienie manifestacji władzy w jej sferze publicznej.


Pismo ma z założenia multidyscyplinarny charakter. Wśród dyscyplin naukowych przypisanych do „Kroniki Zamkowej. Roczników” są zarówno Nauki o sztuce, jak Historia i Nauki o kulturze i religii. Warszawski Zamek Królewski stanowił w latach 1611–1795 polityczne oraz cywilizacyjne centrum Rzeczypospolitej, dlatego publikujemy również opracowania dotyczące kultury politycznej, stosunków dyplomatycznych, relacji Zamku ze Starą Warszawą, teatru dworskiego, etykiety, kultury materialnej i mody. Czasopismo wydawane przez muzeum publikuje także studia z zakresukonserwacji dzieł sztuki, archeologii, muzeologii oraz muzealnictwa.


Nowy numer rocznika – zarówno w wersji tradycyjnej (pełnej, oryginalnej), jak i elektronicznej (tylko artykuły recenzowane) – ukazuje się we wrześniu każdego roku.