O czasopiśmie
Zasady etycznerozwiń
Procedura recenzyjna
Lista recenzentów
Umowa licencyjna

Lista recenzentów

prof. Domenico Antonio D’Alessandro (Conservatorio di musica “Lorenzo Perosi” Campobasso)
prof. Maria Ines Aliverti (Università di Pisa)
dr hab. Zbigniew Bania, prof. ucz. (Uniwersytet Łódzki)
dr Aleksandra Barwicka-Makula (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Grażyna Bastek (Muzeum Narodowe w Warszawie)
dr hab. Agnieszka Bender, prof. ucz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr hab. Aleksandra Bernatowicz, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN)
prof. Lorenzo Bianconi (Università di Bologna)
dr hab. Agnieszka Biedrzycka (Instytut Historii PAN)
prof. Biancamaria Brumana (Università degli Studi di Perugia)
dr hab. Błażej Brzostek (Uniwersytet Warszawski)
prof. Alessandra Buccheri (Accademia di Belle Arti di Palermo)
prof. dr hab. Marian Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. ucz. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Katarzyna T. Chrudzimska-Uhera, prof. ucz. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Anna Czyż, prof. ucz. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska, prof. ucz. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Małgorzata Dolistowska (Politechnika Białostocka)
prof. dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Maciej Forycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Marta Gibińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. Jonathan Glixon (University of Kentucky)
prof. Anne-Madeleine Goulet (Centre d’études supérieures de la Renaissance, Tours)
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. ucz. (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska (Uniwersytet Warszawski)
dr Clara Viloria Hernández (Harvard University)
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. Eugen J. Johnson (Williams College)
prof. John Jowett (The Shakespeare Institute Iniversity of Birmingham)
prof. dr hab. Andrzej Karpiński (Instytut Historii PAN)
dr Ewa Kociszewska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
dr hab. Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski)
dr Anna Kostrzyńska-Miłosz (Instytut Sztuki PAN)
dr Bożena Kostuch (Muzeum Narodowe w Krakowie)
dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Hanna Krajewska (Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie)
dr hab. Michał Kurzej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
prof. Sara Mamone (Università degli Studi di Firenze – UniFI)
prof. Flavia Matitti (Accademia di Belle Arti di Firenze)
dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka (Muzeum Narodowe we Wrocławiu)
prof. Stefano Mazzoni (Università degli Studi di Firenze)
prof. dr hab. Katarzyna Mikocka-Rachubowa (Instytut Sztuki PAN)
dr hab. Dariusz Milewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
prof. dr hab. Mariusz Misztal (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski)
dr Emilia Olechnowicz (Instytut Sztuki PAN)
dr hab. Hanna Osiecka-Samsonowicz, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN)
dr hab. Aleksandra Patalas, prof. ucz. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr Esther Merino Peral (Universidad Complutense de Madrid)
dr Magdalena Piwocka (Zamek Królewski na Wawelu)
dr hab. Adam Perłakowski, prof. ucz. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Jacek Pielas, prof. ucz. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Andrzej Pieńkos (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jakub Pokora (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
prof. dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Instytut Sztuki PAN)
prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Instytut Historii PAN)
dr hab. Dariusz Rolnik, prof. ucz. (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. Ellen Rosand (Harvard University)
dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. ucz. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski)
prof. Herbert Seifert (Universität Wien)
dr hab. Anna Sieradzka, prof. ucz. (Uniwersytet Warszwski)
dr hab. Agnieszka Sieradzka-Januszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Jakub Sito (Instytut Sztuki PAN)
dr Agnieszka Skrodzka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr hab. Aleksandra Skrzypietz, prof. ucz. (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Aleksander Smoliński, prof. ucz. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Anna Sobecka (Uniwersytet Gdański)
dr Anna Straszewska (Instytut Sztuki PAN)
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Renata Sulewska (Uniwersytet Warszawski)
prof. Annamaria Testaverde (Università degli Studi di Bergamo)
dr hab. Jacek Tylicki, prof. ucz. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. ucz. (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Michał Wardzyński, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
prof. Helen Watanabe-O’Kelly (University of Oxford)
dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. ucz. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Michał Woźniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Molly Ziegler (The Open University)
prof. dr hab. Zofia Zielińska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska (Uniwersytet Warszawski)