Redaktor naczelny
Redakcjarozwiń
Rada redakcyjna

Rada redakcyjna

dr hab. TADEUSZ BERNATOWICZ, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
prof. RICHARD BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI (University College London)
prof. dr hab. JULIUSZ A. CHROŚCICKI (Uniwersytet Warszawski)
prof. THOMAS DaCOSTA KAUFMANN (Princeton University)
doc. dr VYDAS DOLINSKAS (Vilniaus universiteto)
dr hab. ROBERT KUNKEL, prof. PW (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. STANISŁAW MOSSAKOWSKI (Instytut Sztuki PAN)
prof. dr hab. ANDRZEJ ROTTERMUND (Przewodniczący)
prof. GÉRARD SABATIER (Centre de recherche du château de Versailles)
prof. dr hab. WOJCIECH TYGIELSKI (Uniwersytet Warszawski)