Redakcja
Redaktor naczelny
Komitet naukowy

Komitet naukowy

TADEUSZ BERNATOWICZ (Uniwersytet Łódzki)
JULIUSZ A. CHROŚCICKI (Uniwersytet Warszawski)
VYDAS DOLINSKAS (Litwa, Uniwersytet Wileński)
ROBERT KUNKEL (Politechnika Warszawska)
STANISŁAW MOSSAKOWSKI (Instytut Sztuki PAN)
ANDRZEJ ROTTERMUND (Przewodniczący)
GÉRARD SABATIER (Francja, Centre de recherche du château de Versailles)
WOJCIECH TYGIELSKI (Uniwersytet Warszawski)