Redaktor naczelny
Redakcjarozwiń
Rada redakcyjna

Paweł Tyszka

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Dział Projektów Naukowych i Muzealnych
e-mail: ptyszka@zamek-krolewski.pl
tel.: 22 35 55 352
ORCID: 0000-0002-2893-8741Zainteresowania badawcze: historia nowożytna, XVI-XVII w.; dwór królewski; dwór magnacki; kultura dworska; mecenat artystyczny władców i magnatów; polskie rody magnackie.


Wybrane publikacje:
Władztwo Władysława Łokietka, red. W. Fałkowski, P. Tyszka, Warszawa 2022;
Wazowie a literatura. Przekroje i zbliżenia, red. R. Krzywy, P. Tyszka, Warszawa 2021;
Ludwika Maria Gonzaga (1611-1667). Między Paryżem a Warszawą, red. A. Kalinowska, P. Tyszka, Warszawa 2019;
Maria Kazimiera Sobieska (1641-1716). W kręgu rodziny, polityki i kultury, red. A. Kalinowska, P. Tyszka, Warszawa 2017;
P. Tyszka, Kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski oraz jego dzieło, ordynacja zamojska, w: Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Postacie i legendy. Działalność i pamięć. Majątki rodowe i ich znaczenie, red. N. Kasparek, T. Zych, R. Pawłoszek, Olsztyn-Tarnobrzeg 2017, s. 13-36;
P. Tyszka, W cieniu wielkiego kanclerza. Barbara z Tarnowskich Zamoyska, Warszawa 2015;
Europa Jagellonica 1386-1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów, red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, Warszawa 2015.