banner Kronika Zamkowa

„Kronika Zamkowa. Roczniki / The Castle Chronicles. Annals” 2020, nr 7 (73)

Kolejny numer „Kroniki Zamkowej” koncentruje się wokół wielu interesujących tematów. Historycy sztuki znajdą w nim omówienie kilku nabytków z 2020 roku oraz artykuły poświęcone „Gabinetowi sztuki Władysława Zygmunta Wazy”, Bacciarellemu i jego Malarni. Blisko związane z Zamkiem są także teksty o fajkach pozyskanych w trakcie badań archeologicznych w rejonie placu Zamkowego, pracach społecznych podjętych przy odbudowie gmachu, rozbudowie Zamku w XVII w. czy zabezpieczeniu pożarowym budynku. W numerze znalazły się także artykuły dotyczące listów Anny Habsburżanki, Jeremiego Mohyły, Stanisława Leszczyńskiego czy Łazienek Królewskich.

Pobierz PDF

strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 01. Barwicka-Mikula. Królowa Anna Habsburżanka (1592–1598) w zwierciadle swoich listów. Kilka uwag o znaczeniu jej korespondencji z matką, arcyksiężną Marią Bawarską.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.1
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 02. Bobicescu. Jeremi Mohyła – między Zygmuntem III a kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym Janem Zamoyskim (1591–1603). Uwagi wstępne.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.2
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 03. Pudlis. Kunstkamera „Gabinet sztuki królewicza Władysława Zygmunta Wazy” i jej antwerpskie konotacje.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.3
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 04. Hundert, Wisniewski. List z archiwum oławskiego Sobieskich z 1704 r. O audiencji na Zamku warszawskim i początkach panowania Stanisława Leszczyńskiego.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.4
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 05. Jakubowska. Nieznany obraz Johna Greenhila ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.5
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 06. Krolikiewicz. „Turquerie” i życie na dworze saskim. Wokół Johanna Samuela Mocka i jego czterech warszawskich scen rodzajowych.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.6
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 07. Bialic. Portrety Marcella Bacciarellego jako kronika strojów modnych Polaków w 2. połowie XVIII w..DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.7
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 08. Skowroński. Łazienki Królewskie 1791–1795. Kronika wydarzeń politycznych i dworskich.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.8
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 09. Sobolewska-Gola. Społeczeństwo dla Zamku – przegląd prac społecznych podjętych bezpośrednio przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.9
strzałka
Kronika Zamkowa 2020. 11. Mroczek. Wybrane fajki nowożytne pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie.DOI:10.53264/arxregia/KZ.2020.11
strzałka
Kronika Zamkowa 2020.10. Dmowska.Bacciarelli czy malarnia. Studium budowy technicznej