banner Kronika Zamkowa
//TODO handleName
Kup w naszym sklepie

W najnowszym – 9(75)/2022 – numerze zamkowego czasopisma naukowego „Kronika Zamkowa. Roczniki / The Royal Castle Chronicles. Annals” autorzy naświetlają m.in. problematykę dworu Stefana Batorego, uwydatniają rangę Rolki sztokholmskiej jako źródła ikonograficznego w badaniach nad uzbrojeniem polskich wojsk, dokonują ważnych ustaleń odnośnie do architektonicznych transformacji Villa Regia (pałacu Kazimierzowskiego), śląskich szkieł barokowych, spuścizny holenderskiego malarza Abrahama Bisschopa oraz oeuvre Jana Piotra Norblina. Cenne studia dotyczą także sporu Kazimierza Skórewicza i Adolfa Szyszko-Bohusza, osoby kasztelana czerskiego Stanisława Morsztyna, kontrowersji wokół królewicza Jakuba Sobieskiego, koronnych regimentów gwardii w latach 1775–1794, wreszcie sposobu postrzegania w lokalnym wymiarze wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja i jej późniejszym zniesieniem.

Pobierz PDF