Redakcja
Redaktor naczelny
Komitet naukowy

Redakcja

WOJCIECH FAŁKOWSKI
ARTUR BADACH
PAWEŁ TYSZKA
JACEK ŻUKOWSKI (sekretarz redakcji)